Medlemssida_2019

Medlemssida

2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppet hus på museet, söndag 1 december.


Vi firade avslutningen på säsong 2019 med öppet hus på julskyltningssöndagen.


Vi öppnar åter söndagen 1 mars för säsongen 2020.

DSC00365
DSC00371
DSC00363
DSC00367
DSC00369
DSC00373

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Föredrag av Bo af Winklerfelt, måndag 4 november.


Bo, grundare av Copenhagen Malmö Maritime Academy, berättade om navigationens historia.

FRÅN POLYNESIERNA TILL GPS.

Att redan 200 år före Kristus gjordes de tidigaste sjökorten i Polynesien och att de redan vid denna tidpunkt hade enkla hjälpmedel att bestämma sin position med.


Vi lotsades igenom, alla metoder man hade att navigera sig fram med, från urminnes tider till dagens moderna satellitnavigering.


Vi tackar Bo för ett mycket intressant föredrag där Bo berättade om vad de olika navigeringshjälpmedlen hette vid olika tidsepoker och även hur de i praktiken användes.

DSC00342
DSC00339
DSC00340
DSC00347
DSC00344
DSC00348
DSC00338
DSC00343
DSC00354
DSC00345
DSC00346
DSC00359
DSC00358
DSC00350
DSC00352
DSC00357

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Föredrag av Fredrik Hallström, måndag 14 oktober.


Fredrik Hallström berättade om sin seglats över atlanten vilken han gjorde tillsammans med sin sambo och några kamrater 2017.

Seglatsen gick från Las Palmas till Saint Lucia i Västindien. Överfarten tog 23 dagar i anspråk. Fredrik som är en van seglare med ett förflutet i Svenska Flottan, berättade att inför seglatsen gjordes noggranna förberedelser. Båt, material, förråd etc. allt måste man gå igenom. Segelbåten som var en Hallberg Rassy, var stor och rymlig och utrustad med all tänkbar navigation och kommunikationsutrustning och dessutom inredd med en del bekvämligheter för besättningen, vilket är ett måste vid en sådan resa.

Väder och vind fick man känna på och en del incidenter inträffade, såsom smärre maskinhaveri som man själv kunde åtgärda.

Väl framme i Västindien hälsades man välkomna av andra seglare som också kommit dit. Det var ett 200 tal båtar indelade i olika klasser som deltog i seglatsen.

Hela seglatsen för Fredrik och hans besättning som för övrigt byttes ut kontinuerligt, varade i 11 månader, så många exotiska platser har man besökt.

Vi tackar Fredrik för ett mycket intressant föredrag.

DSC1100
DSC1200
DSC1300
DSC1400
DSC1500
DSC1600
DSC1700
DSC1800
DSC1900
DSC1920
DSC1960
DSC1910
DSC1930
DSC1940
DSC1950

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Föredrag av Jan Bergendorf - före detta sjömanspräst, måndag 16 september


Jan som är född på väster i Trelleborg och idag pensionär, har tjänstgjort som sjömanspräst i ett antal år i Liverpool och Rotterdam, har således mött många sjömän under denna tid.

Jan berättade att redan under Axel Oxenstierna (1583-1654), som betraktas som grundare av den svenska statsapparaten, bestämdes det att alla fartyg skulle ha en präst ombord. Det var ovanligt vid denna tid att sjömännen kunde läsa eller skriva, därför fanns präster med för att ombesörja detta, men även för att hålla gudstjänst eller begravning.

De första svenska sjömanskyrkorna startade under senare delen av 1800 talet i Kiel/Tyskland och West Hartlepool/England. I dag kommer mestadels turister eller utlandssvenska och besöker de sjömanskyrkor som finns kvar.

Jan har även fått känna på sjömanslivet, då han gjort en resa med ett fraktfartyg från Rotterdam till Indien.

Efter ett spännande föredrag, besvarade Jan åhörarnas frågor på ett utförligt och trevligt sätt.

20190916_5
20190916_2
20190916_1
20190916_4
20190916_3
20190916_6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hamnens Dag, Handelskajen Trelleborg lördag 1 september


Hamnens Dag – 10 år, firades med pompa och ståt. Inledningsvis hälsade hamnchefen Jörgen Nilsson besökarna välkomna och höll ett tal om Trelleborgs Hamn AB samt att Hamnens Dag i år firade 10 års jubileum.

Vädret var ypperligt, många personer hade kommit för att delta i festligheterna. En hel del aktiviteter fanns att beskåda, och så även våra foton om färjorna, hamnen och rederierna.

Trelleborgs Hamn bjöd även på sillamacka, grillad korv med bröd mm.

Som en extra attraktion för dagens jubileum bjöds det på musik av Danne Stråhed & Dynamo.

DSC00281
DSC00287
DSC00288
DSC00289
DSC00290
DSC00294
DSC00303
DSC00304
DSC00306
DSC00307
DSC00308
DSC00309
DSC00310

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sjösportens Dag, Gislövs Hamn lördag 10 augusti


Trelleborgs Sjöfartsmuseum deltog med en skärmutställning i vårt tält. Skärmutställningen visade bilder från fiskelägena i Trelleborgs kommun. Flera besökare passade på att titta in.

Vi sålde T-tröjor, Häftet "Flykting-öden och tyska krigsgravar", Axelklaffar och möss-märken.


Det blev en riktigt lyckad dag, trots att dagen började med regn så sprack det upp och solen kom fram lagom till öppningsdags kl 11, många besökare sökte sig till Sjösportens Dag, Gislövs Hamn och vårt tält.

DSC00271
DSC00273
DSC00268
DSC00266
DSC00263
DSC00269
DSC00262

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppet hus på Trelleborgs Sjöfartsmuseum måndagen 8 juli:


Kryssningsanlöp av M/S Artania. Trelleborgs Sjöfartsmuseum höll Öppet Hus måndagen

8 juli kl. 12-19 med många intresserade besökare både från Kryssningsfartyget M/S Artania, turister från sverige samt några besökare från Mexico såväl som intresserade Trelleborgare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Öppet hus på Trelleborgs Sjöfartsmuseum fredagen  5 juli


Kryssningsanlöp av M/S Albatross inställt, MEN Trelleborgs Sjöfartsmuseum höll Öppet Hus fredag 5 juli, kl. 10-17 med många intresserade besökare.

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Föredrag måndagen 13 maj.


Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänner arrangerade ett föredrag av Sjökapten Lars E Fränngård


Ett 20-tal medlemmar träffades för att lyssna till Sjökapten Lars E Fränngård när han berättade om isbrytarfartyg från förr och nu. Lars har i 40 säsonger tjänstgjort på isbrytarfartyg, först i Svenska Flottan och därefter under Sjöfartsverket då isbrytardriften civilbemannades år 2000. Fram till pensionen 2010 tjänstgjorde Lars som överstyrman och befälhavare på isbrytaren FREJ och 2011–2016 som ice advisor ombord i bland annat ODEN.

År 1922 bestämdes att man skulle bygga statsisbrytare som skulle bemannas av Svenska Flottan, så förblev det under 75 år. Mestadels blir det isbrytning uppe i Bottenviken, men för några decennier sedan då vi hade riktigt stränga vintrar fick man även bryta is nere i Kalmarsund och i Öresund. Med dagens teknologi övervakas isläget med hjälp av satelliter och uppdateras kontinuerligt, men det finns även information att tillgå i dagens moderna mobiltelefoner. Man är 17 man i besättningen och man tjänstgör i 14 dagars pass. Man har med sig proviant och bränsle ombord för uppskattningsvis 100 dagar.

Lars berättar vidare att man även gjort forskningsexpeditioner till Sydpolen och Nordpolen med forskare från olika delar av världen och även assisterat fartyg med förnödenheter till en amerikansk forskningsstation belägen i Mc Murdoc på Sydpolen. 2002 deltog isbrytaren ODEN i en internationell sjöräddningsexpedition med destination Antarktis med Lars ombord som överstyrman. Expeditionen avbröts utanför Freetown i Sierra Leone där ODEN i väntan på order via radio blev varnade för pirater. Allt slutade däremot lyckligt.
Vid de tillfällen man är på Sydpolen och Nordpolen är det kutym att placera ut flaggor från alla de nationaliteter som finns med på fartyget. Som kuriosa kan nämnas att vid besök på både Nordpolen och Sydpolen, så placerade en svensk besättningsman ut en Kalmar FF flagga.

Vi tackar Lars för ett mycket intressant föredrag

DSC00196 just
DSC00200
DSC00206
DSC00203
DSC00215
DSC00199
DSC00210
DSC00195
DSC00209
DSC00208
DSC00197
DSC00198
DSC00204
DSC00213 just
DSC00207
DSC00196
DSC00202 Just
DSC00212 just2

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Föredrag måndagen 8 april.Jörgen Nilsson, VD för Trelleborgs Hamn AB gästade Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänner måndagen 8 april. Ett 20-tal medlemmar mötte upp för att lyssna till dagens föredrag om hamnens utveckling. Jörgen har 30 års erfarenhet inom transport och speditionsbranchen och är således mycket väl insatt i de frågor som man konfronteras med. Jörgen började med att meddela att hamnflytten ska vara klar år 2025. Dessutom ska två nya färjelägen stå klara till år 2020, där betydligt större båtar är dagens kan anlöpa. 2022 ska även ett nytt fartyg sättas in som kan lasta upp till 4500 lastmeter och som kan drivas med LNG (flytande naturgas) som är miljövänligt. Trelleborgs Hamn AB är mycket miljömedvetna, personbilarna som man använder inom hamnområdet är eldrivna och dessutom kommer man att producera en del av den egna elen genom solceller.

Hamnen är Skandinaviens största och Europas bästa RoRo-hamn som dessutom kallas för Östersjöns klimatsmartaste hamn.


Tre rederier trafikerar hamnen, TT-Line, Stena Line och Unity Line med linjer på Travemunde, Rostock, Sassnitz, Swinoujscie och Klaipeda. Totalt är det 15 ankomster och 15 avgångar per dygn. I dagsläget innebär det cirka 3000 fordon per dygn. Med anledning av detta tog Jörgen upp det brännbara ämnet om den förestående infarten till hamnen, som så livligt diskuteras bland gemene man i Trelleborg. Framledes kommer naturligtvis antalet lastbilar till och från Trelleborg att öka. Efter Jörgens mycket intressanta anförande ställdes många frågor till honom som besvarades på sakligt och grundligt sätt.


Vi tackar Jörgen Nilsson för ett mycket intressant föredrag.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilder från årets ÅRSMÖTE


finner du under fliken Trelleborgs Sjöfartsmuseum; Bilder; Årsmötet 2019-03-29

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Årsmöte Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänner.


Inbjudan till årsmöte fredagen den 29 mars 2019 kl 19.00.

Plats: Siriusordens lokal Algatan 78, Trelleborg.

Eventuella motioner skall vara oss skriftligen tillhanda senast den 15 mars.


Efter sedvanliga förhandlingar inbjuder vi att deltaga i vår gemytliga samvaro till ett pris av 150:- för medlemmar och 200: för icke medlemmar.

Meny:

Entrerätt med ägg och sill med öl eller vatten.

Varmrätt med panerad schnitzel, grönsaker och potatis.

Kaffe med kaka.


Anmälan om deltagande i måltiden, vilken är bindande, kan göras snarast eller senast 12 mars 2019 till:

Sune Persson:

E-post: sunep1@outlook.com

Telefon: 0735 77 60 36


Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen